U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
Menu witryny
'; ?>
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.04.13
0) { $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; copy ($licz , $licz.bak); } else { copy ($licz.bak , $licz); $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; } $file=fopen($licz, "w"); flock($file, 2); fwrite($file, $ile); flock($file, 3); fclose($file); copy ($licz , $licz.bak); echo "Strona wyświetlona ".($ile)." razy"; ?>
 Garść informacji o Gminie Łaziska
 
 
Gmina Łaziska leży w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie Opole Lubelskie , na granicy trzech subregionów: Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny Chodelskiej i Wzniesień Urzędowskich. Część północna gminy jest płaska i silnie zalesiona, część południowa lekko falista. Zachodnią granicę gminy stanowi dolina Wisły. Cały obszar gminy podlega ochronie krajobrazu. Część gminy wchodzi w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego, część stanowi fragment Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.
 
Gmina zajmuje powierzchnię 109.32 km2, w tym 65.8% zajmują użytki rolne, 25.3% lasy, 3.3% wody. W gminie mieszka 4994 osób, co daje gęstość zaludnienia 45,7 osoby/km2. (stan na 31 grudnia 2016 roku). W skład Gminy wchodzą 24 sołectwa. Podstawą gospodarki gminy jest, działające w przeciętnych warunkach agroekologicznych, rolnictwo. W gminie dominują grunty klasy IV i IVa. Przeciętna wielkość gospodarstwa jest również niewielka. Gmina jest wyjątkowo bogata w sady. Ponad 60% użytków rolnych zajęte jest przez sady przede wszystkim jabłoniowe. W naszej gminie znajdują się również duże plantacje chmielu.
 

Od północy sąsiaduje z gminą Wilków, północnego wschodu z gminą Karczmiska, wschodu gminą Opole Lubelskie. Od zachodu sąsiaduje z gminami Chotcza i Solec należącymi do województwa mazowieckiego. Zachodnią granicą Gminy jest Wisła.

 
 
W układzie administracyjnym Rzeczpospolitej Polskiej (od 1 stycznia 1999r.) Gmina Łaziska należy do województwa lubelskiego, powiatu opolskiego.
 
W obszarze gminy Łaziska występuje wiele elementów środowiska cennych przyrodniczo. Najbardziej wartościowe elementy o dużej atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej są objęte ochroną:
- Wrzelowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną,
- Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu
- Rezerwat “Wyspy Gniazdkowskie” wraz z otuliną,
- zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Las Powiślański - Grodzisko Chodlik”, “Las Grodzieński” i “Skarpa Nadwiślańska”,
- lasy ochronne,
- korytarz ekologiczny doliny rzeki Wisły
- strefy ochronne ujęć wód podziemnych.

Na obszarze Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego obowiązuje szczególna ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego w harmonii z funkcjonowaniem osadnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego, gospodarki rolnej, leśnej, wodnej oraz rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego wraz z - niekolidującą z ochrona środowiska - obsługą tych dziedzin gospodarki.
 
Na terenie Gminy Łaziska znajduje się 25 wiosek: (kliknij w nazwę wioski aby zobaczyć zdjęcia)
 

 
Miejscowość ilość mieszkańców na koniec roku:
2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Braciejowice 528 493 485 479 486 491 486 478 473 472 469 469 470
Głodno 279 259 261 263 262 258 249 242 245 237 233 227 229
Grabowiec 50 41 38 41 42 43 45 39 35 30 33 33 35
Janiszów 202 218 218 217 211 209 213 201 198 198 199 200 194
Kamień 445 394 388 382 367 353 347 348 342 339 334 329 329
Kamień Kolonia 60 60 58 59 61 57 55 52 56 56 54 54 54
Kępa Gostecka (od 1.01 2005)  -  336 333 341 340 344 339 337 338 340 339 340 339
Kępa Piotrawińska 76 87 87 85 83 81 83 82 80 80 78 76 76
Kępa Solecka (od 1.01 2005)  -  93 92 94 94 93 91 92 92 89 89 88 88
Koło 62 60 60 56 51 46 48 49 49 50 56 57 55
Kopanina Kaliszańska 137 136 145 146 148 144 146 143 142 138 130 132 128
Kopanina Kamieńska 144 149 149 145 149 151 154 151 154 149 155 154 153
Kosiorów 74 75 74 74 76 77 75 75 74 77 76 73 71
Las Dębowy 306 309 305 300 303 293 294 298 294 291 286 276 275
Łaziska 555 527 530 520 519 518 510 497 492 497 488 481 478
Łaziska Kolonia 188 192 190 182 184 181 177 179 170 177 172 171 171
Niedźwiada Duża 303 306 306 312 312 312 308 308 302 302 290 284 279
Niedźwiada Mała 68 59 58 58 57 58 57 54 53 52 51 51 52
Piotrawin 289 280 279 276 271 271 272 259 248 246 238 242 238
Piotrawin Kolonia 114 107 111 111 112 108 102 100 95 97 94 92 89
Trzciniec 308 310 310 310 302 290 276 279 279 272 269 272 268
Wojciechów 125 131 129 131 129 132 129 129 126 125 119 117 121
Wrzelów 228 232 230 234 230 224 219 215 213 210 205 206 203
Zakrzów 390 377 361 359 356 357 344 340 346 349 344 343 339
Zgoda 244 247 250 244 230 224 223 226 232 232 226 227 225
                           
Razem:      5175 5478 5447 5425 5375 5315 5242 5173 5128 5105 5027 4994 4959
                           
kobiety:                   2624 2586 2556 2530
mężczyźni:                   2481 2441 2438 2429
                           
Średnia gęstość zaludnienia:   50,1 49,8 49,6 49,2 48,6 48,0 47,3 46,9 46,7 46,0 45,7 45,4
 
 
 
 
Sieć osadnicza gminy legitymuje się bardzo starym rodowodem związanym z obsługą spławu na Wiśle i przeprawą przez Wisłę na linii Kamień- Solec. Walory krajobrazowe stwarzają gminie bardzo dobre warunki do rozwoju funkcji wypoczynkowej. Obecnie przez gminę, wzdłuż Wisły przebiega niebieski (nadwiślański) szlak turystyczny z Annopola przez Kazimierz nad Wisłą, Puławy aż do Dęblina.
 
Szlakiem tym, zwiedzając po drodze okoliczne miejscowości (Józefów, Kluczkowice), poprzez miejscowości naszej gminy, dotrzeć możesz do Kazimierza Dolnego , a dalej do Puław. Jeśli zaplanujesz sobie kilka dni ze swojego urlopu i jeśli chcesz być tam gdzie "(..) woda czysta  a trawa zielona (..)" to serdecznie zapraszamy.
Nie odkryta turystycznie jest  jeszcze zachodnia część gminy ze wspaniałym kompleksem leśnym i terenami widokowymi.
 
W 2008 roku został opracowany mały folder o naszej Gminie, który możesz pobrać tu...
 
 
 
 
Do góry strony
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata] [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006