U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Witamy
  
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'." ".'
 
0) $ignore = true; // bei fehler ignorieren if ($c_file == FALSE) $ignore = true; // hat diese ip einen eintrag in den letzten expire sec gehabt, dann igornieren? for ($i = 1; $i < sizeof($c_file); $i++) { list($counter_ip, $counter_time) = explode("||", $c_file[$i]); $counter_time = trim($counter_time); if ($counter_ip == $current_ip && $current_time-$expire < $counter_time) { // besucher wurde bereits gezählt, daher hier abbruch $ignore = true; break; } } // counter hochzählen if ($ignore == false) { if (sizeof($c_file) == 0) { // wenn counter leer, dann füllen $add_line1 = date("z") . ":1||" . date("W") . ":1||" . date("n") . ":1||" . date("Y") . ":1||1||1||" . $current_time . "\n"; $add_line2 = $current_ip . "||" . $current_time . "\n"; // daten schreiben $fp = fopen($filename,"w+"); if ($fp) { flock($fp, LOCK_EX); fwrite($fp, $add_line1); fwrite($fp, $add_line2); flock($fp, LOCK_UN); fclose($fp); } // werte zur verfügung stellen $day = $week = $month = $year = $all = $record = 1; $record_time = $current_time; $online = 1; } else { // counter hochzählen list($day_arr, $week_arr, $month_arr, $year_arr, $all, $record, $record_time) = explode("||", $c_file[0]); // day $day_data = explode(":", $day_arr); $day = $day_data[1]; if ($day_data[0] == date("z")) $day++; else $day = 1; // week $week_data = explode(":", $week_arr); $week = $week_data[1]; if ($week_data[0] == date("W")) $week++; else $week = 1; // month $month_data = explode(":", $month_arr); $month = $month_data[1]; if ($month_data[0] == date("n")) $month++; else $month = 1; // year $year_data = explode(":", $year_arr); $year = $year_data[1]; if ($year_data[0] == date("Y")) $year++; else $year = 1; // all $all++; // neuer record? $record_time = trim($record_time); if ($day > $record) { $record = $day; $record_time = $current_time; } // speichern und aufräumen und anzahl der online leute bestimmten $online = 1; // daten schreiben $fp = fopen($filename,"w+"); if ($fp) { flock($fp, LOCK_EX); $add_line1 = date("z") . ":" . $day . "||" . date("W") . ":" . $week . "||" . date("n") . ":" . $month . "||" . date("Y") . ":" . $year . "||" . $all . "||" . $record . "||" . $record_time . "\n"; fwrite($fp, $add_line1); for ($i = 1; $i < sizeof($c_file); $i++) { list($counter_ip, $counter_time) = explode("||", $c_file[$i]); // übernehmen if ($current_time-$expire < $counter_time) { $counter_time = trim($counter_time); $add_line = $counter_ip . "||" . $counter_time . "\n"; fwrite($fp, $add_line); $online++; } } $add_line = $current_ip . "||" . $current_time . "\n"; fwrite($fp, $add_line); flock($fp, LOCK_UN); fclose($fp); } } } else { // nur zum anzeigen lesen if (sizeof($c_file) > 0) list($day_arr, $week_arr, $month_arr, $year_arr, $all, $record, $record_time) = explode("||", $c_file[0]); else list($day_arr, $week_arr, $month_arr, $year_arr, $all, $record, $record_time) = explode("||", date("z") . ":1||" . date("W") . ":1||" . date("n") . ":1||" . date("Y") . ":1||1||1||" . $current_time); // day $day_data = explode(":", $day_arr); $day = $day_data[1]; // week $week_data = explode(":", $week_arr); $week = $week_data[1]; // month $month_data = explode(":", $month_arr); $month = $month_data[1]; // year $year_data = explode(":", $year_arr); $year = $year_data[1]; $record_time = trim($record_time); $online = sizeof($c_file) - 1; } ?>
 Statystyka odwiedzin witryny
W tej chwili » » »
Dzisiejszego dnia » » »
W tym tygodniu » » »
W tym miesiącu » » »
W tym roku » » »
W sumie » » »
 
  wizyt na stronie
2016.02.24 odwiedził nas milionowy gość!
 

stat

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja stron 2019.04.13
 
Strona startowa witryny Internetowej Gminy Łaziska


Znajdz nas na mapie ... Znajdz nas na mapie ...Informacja Wójta Gminy dotycząca zgłaszania organizacji zgromadzeń


Zobacz prognozę pogody dla naszej Gminy... Zobacz prognozę pogody dla naszej Gminy... Zobacz prognozę pogody dla naszej Gminy... Zobacz sytuzację meteorologiczną w Europie...  

 
 Naszym zdaniem warto odwiedzić:
 
Ignorantia legis non excusat...


Poprosili nas o umieszczenie logo i odnośników do swoich stron Internetowych:

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego Związku Powiatów Polskich


[Informacje o Gminnie]  [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata] [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Herb Gminy] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [A D M]
   Design by  Robert Rusek  dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006