R a d a   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
Informacje Rady Gminy Łaziska VIII kadencji
 
 
 
Zobacz:  jak przebiegała uroczysta sesja numer 1 Rady Gminy VIII kadencji
Zobacz:  nowy regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Łaziska
Sprawdź czym zajmowała się Rada Gminy VIII kadencji na swoich sesjach:
 
Zobacz uchwały Rady Gminy VIII kadencji podjęte na sesji numer:
 
Zobacz interpelacje złożone przez radnych i odpowiedzi na nie:
 
Zobacz wyniki głosowań Radnych Rady Gminy:
 
Zobacz kto jest Twoim przedstawicielem w Radzie Gminy VIII kadencji:
 
 
 
Zobacz:  Wieloletni plan inwestycyjny dla Gminy Łaziska na lata 2007 - 2014
Zobacz:  Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łaziska na lata 2009 - 2015
Zobacz:  Strategię Rozwoju Gminy Łaziska na lata 2016 - 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do góry strony
 
 
Robert Rusek  dla  Urzędu Gminy Łaziska