U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2015.02.02
0) { $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; copy ($licz , $licz.bak); } else { copy ($licz.bak , $licz); $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; } $file=fopen($licz, "w"); flock($file, 2); fwrite($file, $ile); flock($file, 3); fclose($file); copy ($licz , $licz.bak); echo "Strona wyświetlona ".($ile)." razy"; ?>
 
Kultura w Gminie Łaziska
 
 
Na terenie gminy Łaziska działa Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Kultury. Sieć bibliotek w gminie Łaziska jest niezmienna od dziesiątków lat. Biblioteki swoją działalność w środowisku zaznaczają systematyczną, wielokierunkową pracą, wysokimi wskaźnikami czytelniczymi oraz tożsamością z lokalnymi wartościami. Praca w bibliotekach na terenie gminy Łaziska znacznie odbiega od standardowego modelu, za co wielokrotnie ta instytucja była nagradzana.
GBiDK w Łaziskach należy do grona nielicznych w województwie bibliotek, które świadczą usługi także jako dom kultury. Filie biblioteczne natomiast przejęły księgozbiory szkolne i obecnie pełnią również rolę bibliotek szkolnych.
Biblioteki są otwarte na współpracę w różnorodnych formach działania. Obok bogatej oferty książkowej zapraszają mieszkańców do udziału w imprezach środowiskowych, spotkaniach autorskich, konkursach, wycieczkach i wyjazdach do teatru. Wszystkie placówki wspomagają promocję gminy, kultywują tradycję i regionalizm.
Bieżące informacje o działalności można znaleźć na oficjalnej stronie GBiDK

Braciejowice:

  


Kamień:

  


Kępa Piotrawińska:

  


Łaziska:

  

Wszystkie filie biblioteczne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych

Z usług wszystkich bibliotek w Gminie Łaziska korzysta około 23,5% mieszkańców gminy.

Pozytywnym zjawiskiem jest stały wzrost liczby wypożyczeń.

 Do góry strony

[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata] [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006