U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.04.13
0) { $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; copy ($licz , $licz.bak); } else { copy ($licz.bak , $licz); $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; } $file=fopen($licz, "w"); flock($file, 2); fwrite($file, $ile); flock($file, 3); fclose($file); copy ($licz , $licz.bak); echo "Strona wyświetlona ".($ile)." razy"; ?>
Oświata w Gminie Łaziska
 
 
W związku z reformą oświaty rozpoczynającą się od roku szkolnego 2017/2018 Rada Gminy Łaziska podjęła szereg uchwał mających na celu dostosowanie sieci naszych szkół do wymogów reformy:
w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaziska miejsca spełniania obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019,
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaziska, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaziska, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
plan sieci prowadzonego przez Gminę Łaziska publicznego gimnazjum oraz granice obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 
Wójt Gminy Łaziska ogłosił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaziska
 
 
W naszej Gminie w bieżącym roku szkolnym uczy się 379 dzieci w szkołach podstawowych i w gimnazjum.
Z oddziałów przedszkolnych korzysta 67 dzieci.
Gmina jest pracodawcą dla 63 nauczycieli.


SZKOŁA PODSTAWOWA W BRACIEJOWICACH
 
 W szkole uczą się uczniowie z następujących miejscowości: Braciejowice Niedźwiada Małą, Niedźwiada Duża, Trzciniec, Głodno, Las Dębowy, Koło, Wrzelów
Szkoła zatrudnia 13 nauczycieli
Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej szkoły Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej szkoły
 81 828 41 87
 spbraciejowice@o2.pl
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENIU
 
 W szkole uczą się uczniowie z następujących miejscowości: Kamień, Kamień Kolonia, Janiszów, Kępa Gostecka, Kępa Solecka, Piotrawin, Piotrawin Kolonia, Łaziska, Łaziska Kolonia
Szkoła zatrudnia 17 nauczycieli
Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej szkoły Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej szkoły
 81 828 01 66
 kamien50@poczta.onet.pl
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ
 
 W szkole uczą się uczniowie z następujących miejscowości: Kępa Piotrawińska, Zgoda, Kopanina Kaliszańska, Kopanina Kamieńska, Kosiorów, Wojciechów
Szkoła zatrudnia 15 nauczycieli
Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej szkoły Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej szkoły
 81 828 91 13
 szkola@spkepapiotr.eu
 
Przy Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej prężnie działa Uczniowski Klub Sportowy "UKS KĘPA PIOTRAWIŃSKA" z sekcją tenisa stołowego. Zawodnicy klubu starują w rozgrywkach Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w kategorii Skrzat, Żak, Młodzik i Kadet. Współorganizują wspólnie z z klubem "WODNIAK" turnieje tenisa stołowego na terenie gminy. Odwiedź stronę Internetową klubu.
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAZISKACH
 
 Do szkoły uczęszczają uczniowie z terenu całej Gminy
Szkoła zatrudnia 22 nauczycieli
Odwiedź stronę Internetową szkoły
Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej szkoły Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej szkoły
 81 828 90 10
 gimnazjum.laziska@poczta.onet.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRZOWIE prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów
 
 W szkole uczą się uczniowie z następujących miejscowości: Zakrzów, Grabowiec, Las Dębowy
Szkoła zatrudnia 9 nauczycieli
 
 81 828 41 85
 szkola403@wp.pl
 

 
 
Na terenie naszej Gminy działają też cztery oddziały przedszkolne:
 
 ● Oddział przedszkolny przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRACIEJOWICACH
 ● Oddział przedszkolny przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIENIU
 ● Oddział przedszkolny przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ
 ● Oddział przedszkolny przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRZOWIE
 
 
 
 

 Do góry strony

[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata] [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006