U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.04.13
0) { $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; copy ($licz , $licz.bak); } else { copy ($licz.bak , $licz); $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; } $file=fopen($licz, "w"); flock($file, 2); fwrite($file, $ile); flock($file, 3); fclose($file); copy ($licz , $licz.bak); echo "Strona wyświetlona ".($ile)." razy"; ?>
 
Rolnictwo w Gminie Łaziska
 
 
Gmina Łaziska zajmuje powierzchnię 109,32 km2, co stanowi 13.59 % powierzchni powiatu opolskiego wynoszącego 804,1 km2.  Na ogólną powierzchnię gruntów gminy  użytki rolne stanowią 68,12% i wynoszą 7446 ha. Świadczy to o wybitnie rolniczym charakterze gminy. 

 

 

Stosunkowo duża jest powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych wynosząca 2804 ha co stanowi 25,65 % powierzchni całkowitej. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnie 194 ha, grunty pod wodami 322 ha. Nieużytki i tereny różne zajmują znikomy procent.


W gminie dominują grunty klasy IV i VIa. Przeciętna wielkość gospodarstwa jest również niewielka. Dominują uprawy sadownicze (ponad 60% użytków rolnych) przede wszystkim sady jabłoniowe.

   

   

Specyfiką Gminy są duże plantacje chmielu.

W układzie przestrzennym uprawy rolne z przewagą sadownictwa występują w północno -zachodniej części gminy.

 

 
 
 
Do góry do góry strony Do góry
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006