U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 14 grudnia 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2018.11.24
Strona wyświetlona 281602 razy
 
Działalność gospodarcza
 
Na terenie gminy głównym kierunkiem działalności gospodarczej jest rolnictwo. W gminie działa 971 gospodarstw, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi 5,86 ha. Z działających gospodarstw 10 mieści się w przedziale 15-24 ha i są to głównie gospodarstwa specjalizujące się w produkcji sadowniczej. Nieco mniejsze znaczenie mają gospodarstwa specjalizują się w produkcji mleka. Zgodnie z ustawą o samorządzie, gmina jest wspólnotą samorządową utworzoną przez mieszkańców z jednostkami pomocniczymi, jakimi są sołectwa. W zakresie działań gminy leżą wszystkie działania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami, na rzecz innych podmiotów oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców.

Głównym celem działań o charakterze gospodarczym jest generowanie dochodów szczególnie w sektorze rolno - spożywczym, małych i średnich przedsiębiorstw, sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze administracji publicznej (budżetu państwa, budżetów gmin). Dobrze rozwinięty lokalny sektor gospodarczy jest bezpośrednim źródłem pomyślności mieszkańców gminy, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w skali całej lokalnej społeczności. Efektem wzrostu lokalnego sektora gospodarczego powinien być wzrost liczby miejsc pracy. W modelu planowania zrównoważonego rozwoju lokalnego rozwój gospodarczy zajmuje szczególne miejsce, ponieważ jest siłą napędową procesów rozwojowych zachodzących również w sferze społecznej i ekologiczno-przestrzennej. Z tego powodu dbałość o dobrą kondycję tego sektora powinna być jednym z przedmiotów szczególnej uwagi i troski lokalnych władz samorządowych.
Na terenie naszej gminy znajdują się tereny mogące stanowić ofertę dla potencjalnych inwestorów, chcących zainwestować i rozpocząć działalność gospodarczą. Możliwe jest prowadzenie różnej działalności przemysłowej, nie kolidującej z prawami ochrony środowiska, handlowej i innnej.

Gmina jest rejonem charakteryzującym się wysoko wydajną produkcją sadowniczą, skąd wynika zapotrzebowanie na rozwój przetwórstwa owoców. Ze względu na fakt iż teren gminy jest w dużym procencie zalesiony można tu rozwinąć skup i przetwórstwo owoców leśnych.
Nie bez znaczenia są znaczne zasoby siły roboczej, oraz jej niskie koszty. Z uwagi na zalety krajobrazu i klimatu gminy, coraz większego znaczenia nabierają walory turystyczno - rekreacyjne. Istnieje więc zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie tworzenia bazy turystycznej i wypoczynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.
Ze strony władz gminy potencjalny inwestor może liczyć na wszelką pomoc prawną i organizacyjną, oraz ułatwienie kontaktów z istniejącymi podmiotami.

Serdecznie zapraszamy do inwestowania na terenie naszej gminy!


Mamy też swoje problemy. Do podstawowych zaliczamy:
- Słabą jakość dróg, choć ich sieć stale się powiększa, a istniejące są suskcesywnie modernizowane
- Brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji,
- Ograniczony zbyt płodów rolnych,
- Brak małych i średnich przedsiębiorstw,
- Brak zakładów przetwórczych,
- Brak gazyfikacji,
- Brak wykonywania prac melioracyjnych,
- Brak zagospodarowania słabych gruntów,
- Mała ilość terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe,
- Niskie dochody gminy
 
 
Załóż firmę przez telefon - jak otworzyć firmę, jak rozpocząć swój biznes.
 
 
 
Strona CEIDG - jak otworzyć firmę, jak rozpocząć swój biznes.
 
 
 
Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą i chcesz założyć własną firmę zajrzyj koniecznie na tę stronę:
 
 
 
Tu też znajdziesz pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 
 
 
 
Do góry do góry strony Do góry
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006