U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
odwiedzasz nas w niedzielę, 25 lutego 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2018.02.24
Strona wyświetlona  811 465 / 2 396 razy
Informacje Urzędu Gminy Łaziska
 
 
Pracownicy Urzędu Gminy Łaziska
przyjmują szanownych interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30

[ przedmiot działalności ]    [ struktura organizacyjna urzędu ]    [ informacje podatkowe ]    [ nip regon konta bankowe ]

 
[ Jeśli nie wiesz, kto w urzędzie powinien zająć się twoją sprawą... ]

Szanowni Interesanci

Staramy się aby obsługa w naszym urzędzie była sprawna, rzeczowa, taktowna, z zachowaniem zasad bezstronności. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami pozostającymi w posiadaniu urzędu to wtedy czynności tych dokonuje pracownik załatwiający sprawę.
Skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy przyjmują:
1) Wójt
2) Sekretarz Gminy

Nadzór bieżący nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg wnoszonych do urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.
Szczegółowe zasady przyjmowania załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

 
 
Informacje bieżące Urzędu Gminy. Rok 2018
 
Informacja z dnia 24 lutego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny organizuje szkolenie dla rolników prowadzących produkcję pierwotną
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 lutego
Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 3 lutego
ARiMR Biuro Powiatowe w Opolu Lubelskim zaprasza na szkolenie dotyczące składania wniosków drogą elektroniczną
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 stycznia
Informacja o procedurze i warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2018 r.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 stycznia
Zaproszenie na XIV Międzynarodową Konferencję Sadowniczą "Jagodowe trendy 2018" w Kraśniku
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 11 stycznia
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaziska położonej w Łaziskach
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 10 stycznia
Wójt Gminy Łaziska wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.
[zobacz więcej ...^
Jeśli chcesz zobaczyć o czym informowaliśmy w poprzednich latach:
 
 

zobacz też:
 - Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
 - Sprawdź NIP, REGON, konta bankowe...
 - Statut Urzędu Gminy Łaziska
 

 
 
 
 
Do góry strony

 
Robert Rusek  dla  Urzędu Gminy Łaziska