U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
odwiedzasz nas w piątek, 14 grudnia 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2018.12.13
Strona wyświetlona  824 973 / 20 901 razy
Informacje Urzędu Gminy Łaziska
 
 
Pracownicy Urzędu Gminy Łaziska
przyjmują szanownych interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30

[ przedmiot działalności ]   [ struktura organizacyjna ]   [ nip regon konta bankowe ]
[ informacje podatkowe 2018 ]   [ informacje podatkowe 2019 ]

 
[ Jeśli nie wiesz, kto w urzędzie powinien zająć się twoją sprawą... ]

Szanowni Interesanci

Staramy się aby obsługa w naszym urzędzie była sprawna, rzeczowa, taktowna, z zachowaniem zasad bezstronności. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami pozostającymi w posiadaniu urzędu to wtedy czynności tych dokonuje pracownik załatwiający sprawę.
Skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy przyjmują:
1) Wójt
2) Sekretarz Gminy

Nadzór bieżący nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg wnoszonych do urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.
Szczegółowe zasady przyjmowania załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

 
 
Informacje bieżące Urzędu Gminy. Rok 2018
 
Informacja z dnia 13 grudnia
Medic-Fon zaprasza na bezpłatne badanie słuchu
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 12 grudnia
Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące rejestracji Kół Gospodyń w Krajowym Rejestrze KGW.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 1 grudnia
Rada Gminy Łaziska uchwaliła nowy regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Łaziska
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 listopada
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FALA Piotrawin zaprasza na III Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 15 listopada
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje o rozszerzeniu strefy obszaru ochronnego (strefa żółta) między innymi na całą gminę Łaziska
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 9 listopada
Wójt Gminy zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Program współdziałania Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 9 listopada
Wójt Gminy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łaziska na okres 21 dni, tj. od dnia 09 listopada 2018 r. do dnia 29 listopada 2018 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łaziska, obejmujących niezabudowaną nieruchomość gruntową, o nr ewidencyjnym: 257/7 i o powierzchni 0,0190 ha oraz 263/5 i o powierzchni 0,0423 ha, położone w Kamieniu, gm. Łaziska, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 31 października
Zaproszenie na Gminne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 20 października
Zaproszenie na badanie mammograficzne
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 18 października
Informacja o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 15 października
Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 października
10 października o godzinie 9 do Łazisk zawitają doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego. Od nich będzie można się dowiedzieć jak zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną, co to są panele fotowoltaiczne, solary, pompy ciepła oraz w jaki sposób można uzyskać dotacje na ich montaż. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 października
Przekazanie sprzętu ratowniczego z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP.
W dniu 03 października o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łaziskach odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 9 września
Złote Gody 2018
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 11 sierpnia
Lubelska Izba Rolnicza przypomina zasady zatrudniania pracowników do prac sezonowych.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 lipca
Region Środkowo - Wschodni NSZZ "Solidarność" oraz Fundacja "ECO" informują o możliwości skorzystania z udziału w bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy". Zapraszamy osoby w wieku 18 - 35 lat, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie pracują, nie kształcą się formalnie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i nie szkolą się. W ramach Projektu oferujemy:...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 lipca
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaziska, prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaziska, projekt Uchwały Rady Gminy Łaziska w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 czerwca
Informacja o możliwości apisania dziecka na atrakcyjne, bezpłatne zajęcia w trakcie wakacji.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 czerwca
Informacja o możliwości składania oświadczeń o stratach spowodowanych suszą.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 czerwca
Centrum Edukacyjne Technik zaprasza do udziału w darmowych szkoleniach i płatnych stażach zawodowych w ramach projektu "Zacznij od siebie"...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 22 czerwca
Zawiadamia się mieszkańców, że woda z kranu z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kępa Gostecka nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, do kąpieli;
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 22 czerwca
Zawiadamia się mieszkańców, że woda z kranu z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, do kąpieli.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 czerwca
Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomaganie działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 roku. .
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 czerwca
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w dniu 1 lipca organizuje transport, na wyjazd na X Forum Kobiet Aktywnych, które odbędzie się w Nałęczowie. Zapisy odbywają się w bibliotece gminnej.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 czerwca
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów, baterii, opon
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 25 maja
Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 25 maja
Komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kępa Gostecka
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 maja
Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień-Kolonia, Gmina Łaziska
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 20 maja
Opolskie Centrum Kultury zaprasza na cykl retransmisji w Kinie Opolanka
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 17 maja
Zawiadamia się mieszkańców wsi Kamień, Kamień-Kolonia, Piotrawin, Piotrawin-Kolonia, Kępa Solecka, że woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Od dnia 17 maja 2018 r. od godziny 15:00 będzie prowadzona dezynfekcja sieci wodociągowej podchlorynem sodu...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 17 maja
Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 maja
Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 maja
Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 20 kwietnia
Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 19 kwietnia
Certyfikat- Laur Społecznego Zaufania dla Wójta naszej Gminy
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 kwietnia
Firma Promag zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 marca
Wydział Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o intensywnych opadach śniegu oraz zawiejach/zamieciach śnieżnych
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 marca
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie LUX MED dla kobiet w wieku 50-69 lat
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 12 marca
Uroczystości upamiętniające 110. rocznicę urodzin mjr. Jerzego Olgierda Iłłakowicza "Zawiszy" i 100. rocznicę urodzin ppor. Witolda Iłłakowicza "Doliwa"
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 marca
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrzelowie, Gmina Łaziska.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 1 marca
Fundacja Podporucznik Ireny Iłłakowicz i Majora Jerzego Iłłakowicza "Wiata i Wola" oraz Wójt Gminy Łaziska mają zaszczyt zaprosić nauroczystości upamiętniające 110 rocznicę urodzin majora Jerzego Olgierda Iłłakowicza "Zawisza" oraz 100 rocznicę urodzin podporucznika Witolda Iłłakowicza "Doliwa" połączone z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 1 marca
Opolskie Centrum Kultury zaprasza na Koncert Pasyjny Tomasza Kamińskiego z zespołem „Muzyka z przesłaniem”
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 lutego
Akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem "spoKREWnieni służbą".
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 24 lutego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny organizuje szkolenie dla rolników prowadzących produkcję pierwotną
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 lutego
Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 3 lutego
ARiMR Biuro Powiatowe w Opolu Lubelskim zaprasza na szkolenie dotyczące składania wniosków drogą elektroniczną
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 1 lutego
Informacja i oświadczenie w sprawie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 stycznia
Informacja o procedurze i warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2018 r.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 stycznia
Zaproszenie na XIV Międzynarodową Konferencję Sadowniczą "Jagodowe trendy 2018" w Kraśniku
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 11 stycznia
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaziska położonej w Łaziskach
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 10 stycznia
Wójt Gminy Łaziska wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.
[zobacz więcej ...^
Jeśli chcesz zobaczyć o czym informowaliśmy w poprzednich latach:
 
 

zobacz też:
 - Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
 - Sprawdź NIP, REGON, konta bankowe...
 - Statut Urzędu Gminy Łaziska
 

 
 
 
 
Do góry strony

 
Robert Rusek  dla  Urzędu Gminy Łaziska