U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
odwiedzasz nas we wtorek, 23 października 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2018.10.20
Strona wyświetlona  821 388 / 17 316 razy
Informacje Urzędu Gminy Łaziska
 
 
Pracownicy Urzędu Gminy Łaziska
przyjmują szanownych interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30

[ przedmiot działalności ]    [ struktura organizacyjna urzędu ]    [ informacje podatkowe ]    [ nip regon konta bankowe ]

 
[ Jeśli nie wiesz, kto w urzędzie powinien zająć się twoją sprawą... ]

Szanowni Interesanci

Staramy się aby obsługa w naszym urzędzie była sprawna, rzeczowa, taktowna, z zachowaniem zasad bezstronności. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami pozostającymi w posiadaniu urzędu to wtedy czynności tych dokonuje pracownik załatwiający sprawę.
Skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy przyjmują:
1) Wójt
2) Sekretarz Gminy

Nadzór bieżący nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg wnoszonych do urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.
Szczegółowe zasady przyjmowania załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

 
 
Informacje bieżące Urzędu Gminy. Rok 2018
 
Informacja z dnia 20 października
Zaproszenie na badanie mammograficzne
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 18 października
Informacja o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 15 października
Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 października
10 października o godzinie 9 do Łazisk zawitają doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego. Od nich będzie można się dowiedzieć jak zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną, co to są panele fotowoltaiczne, solary, pompy ciepła oraz w jaki sposób można uzyskać dotacje na ich montaż. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 października
Przekazanie sprzętu ratowniczego z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP.
W dniu 03 października o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łaziskach odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 9 września
Złote Gody 2018
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 11 sierpnia
Lubelska Izba Rolnicza przypomina zasady zatrudniania pracowników do prac sezonowych.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 lipca
Region Środkowo - Wschodni NSZZ "Solidarność" oraz Fundacja "ECO" informują o możliwości skorzystania z udziału w bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy". Zapraszamy osoby w wieku 18 - 35 lat, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie pracują, nie kształcą się formalnie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i nie szkolą się. W ramach Projektu oferujemy:...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 lipca
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaziska, prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaziska, projekt Uchwały Rady Gminy Łaziska w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 czerwca
Informacja o możliwości apisania dziecka na atrakcyjne, bezpłatne zajęcia w trakcie wakacji.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 czerwca
Informacja o możliwości składania oświadczeń o stratach spowodowanych suszą.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 czerwca
Centrum Edukacyjne Technik zaprasza do udziału w darmowych szkoleniach i płatnych stażach zawodowych w ramach projektu "Zacznij od siebie"...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 22 czerwca
Zawiadamia się mieszkańców, że woda z kranu z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kępa Gostecka nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, do kąpieli;
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 22 czerwca
Zawiadamia się mieszkańców, że woda z kranu z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, do kąpieli.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 czerwca
Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomaganie działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 roku. .
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 czerwca
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w dniu 1 lipca organizuje transport, na wyjazd na X Forum Kobiet Aktywnych, które odbędzie się w Nałęczowie. Zapisy odbywają się w bibliotece gminnej.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 czerwca
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów, baterii, opon
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 25 maja
Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 25 maja
Komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kępa Gostecka
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 21 maja
Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień-Kolonia, Gmina Łaziska
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 20 maja
Opolskie Centrum Kultury zaprasza na cykl retransmisji w Kinie Opolanka
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 17 maja
Zawiadamia się mieszkańców wsi Kamień, Kamień-Kolonia, Piotrawin, Piotrawin-Kolonia, Kępa Solecka, że woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Od dnia 17 maja 2018 r. od godziny 15:00 będzie prowadzona dezynfekcja sieci wodociągowej podchlorynem sodu...
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 17 maja
Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 maja
Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 maja
Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 20 kwietnia
Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 19 kwietnia
Certyfikat- Laur Społecznego Zaufania dla Wójta naszej Gminy
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 kwietnia
Firma Promag zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 marca
Wydział Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o intensywnych opadach śniegu oraz zawiejach/zamieciach śnieżnych
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 16 marca
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie LUX MED dla kobiet w wieku 50-69 lat
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 12 marca
Uroczystości upamiętniające 110. rocznicę urodzin mjr. Jerzego Olgierda Iłłakowicza "Zawiszy" i 100. rocznicę urodzin ppor. Witolda Iłłakowicza "Doliwa"
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 6 marca
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrzelowie, Gmina Łaziska.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 1 marca
Fundacja Podporucznik Ireny Iłłakowicz i Majora Jerzego Iłłakowicza "Wiata i Wola" oraz Wójt Gminy Łaziska mają zaszczyt zaprosić nauroczystości upamiętniające 110 rocznicę urodzin majora Jerzego Olgierda Iłłakowicza "Zawisza" oraz 100 rocznicę urodzin podporucznika Witolda Iłłakowicza "Doliwa" połączone z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 1 marca
Opolskie Centrum Kultury zaprasza na Koncert Pasyjny Tomasza Kamińskiego z zespołem „Muzyka z przesłaniem”
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 28 lutego
Akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem "spoKREWnieni służbą".
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 24 lutego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny organizuje szkolenie dla rolników prowadzących produkcję pierwotną
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 14 lutego
Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 3 lutego
ARiMR Biuro Powiatowe w Opolu Lubelskim zaprasza na szkolenie dotyczące składania wniosków drogą elektroniczną
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 1 lutego
Informacja i oświadczenie w sprawie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 stycznia
Informacja o procedurze i warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2018 r.
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 30 stycznia
Zaproszenie na XIV Międzynarodową Konferencję Sadowniczą "Jagodowe trendy 2018" w Kraśniku
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 11 stycznia
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaziska położonej w Łaziskach
[zobacz więcej ...^
Informacja z dnia 10 stycznia
Wójt Gminy Łaziska wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.
[zobacz więcej ...^
Jeśli chcesz zobaczyć o czym informowaliśmy w poprzednich latach:
 
 

zobacz też:
 - Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
 - Sprawdź NIP, REGON, konta bankowe...
 - Statut Urzędu Gminy Łaziska
 

 
 
 
 
Do góry strony

 
Robert Rusek  dla  Urzędu Gminy Łaziska