Projekt herbu Gminy z wizerunkiem św. Stanisława i Piotrawina nawiązuje do tradycji historycznej związanej z kultem św. Stanisława, Patrona Polski i współpatrona kościoła parafialnego w Piotrawinie. Według legendy odnotowanej już w I połowie XIII wieku, biskup krakowski Stanisław miał wskrzesić z umarłych Piotra, zwanego Piotrowinem, rycerza pochodzącego z Janiszowa i wezwał go jako świadka przed sąd królewski. Rzadko zdarza się by w herbie gminy polskiej odwoływano się do aż tak dawnej tradycji, a w zasadzie byłby to jedyny herb sięgający do aż tak wczesnej tradycji historycznej, sięgającej II pół. z XI w. Projekt herbu nawiązuje do tradycji ikonograficznej związanej z przedstawianiem św. Stanisława z Piotrawinem, która dla potrzeb heraldyki poddana została odpowiedniemu przetworzeniu.