U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w środę, 20 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja: 2018.10.11
Strona wyświetlona 447 razy
 
Informacja Rady Gminy Łaziska. Zaproszenie na sesję Rady Gminy

 
MIESZKAŃCY GMINY ŁAZISKA
 
Zgodnie z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, z późn. zm.) - serdecznie zapraszam na XLI - ą Sesję Rady Gminy Łaziska VII kadencji, która odbędzie się w dniu 16 października 2018 roku (WTOREK) o godzinie 12:00, w budynku Urzędu Gminy Łaziska (Sala Narad), z proponowanym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Łaziska.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy Łaziska z działalności gminy pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łaziska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łaziska na 2018 rok.
10. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łaziska za rok szkolny 2017/2018.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad czterdziestej Sesji Rady Gminy Łaziska.
 

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie zapraszam do udziału w sesji
  /-/ Henryk Kołodziejczyk
  Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

TOP Do góry strony TOP
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006