U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 czerwca 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2018.04.13
Strona wyświetlona 385 879 razy
 
Informacje Urzędu Gminy. Nasze strategie, plany, programy
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/186/2018 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 marca 2018 r
 
Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Gminie Łaziska w roku 2018
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Łaziska z dnia 12stycznia 2018 r.
Zasady organizacji wykonywania zadań obronnych
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Załącznik do Uchwały nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2017 roku
Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Załącznik do Uchwały nr XXX/160/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 17 listopada 2017 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi
 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łaziska na lata 2018 – 2021
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 września 2017 roku
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łaziska na lata 2018 - 2021
 
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/116/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 lutego 2017 r
 
Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Gminie Łaziska w roku 2017
Załącznik do Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Łaziska z dnia 11stycznia 2017 r.
Zasady organizacji wykonywania zadań obronnych
 
Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Załącznik do Uchwały nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2016 roku
Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Załącznik do Uchwały nr XXI/99/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 listopada 2016 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska na lata 2015 - 2020
Załącznik do Uchwały nr XXI/99/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 listopada 2016 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska
 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 czerwca 2016 r.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
 
Cele i zadania dla Gminy Łaziska (Urzędu Gminy Łaziska) na rok 2016
Cele i zadania dla Gminy Łaziska na rok 2016
 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łaziska na lata 2016-2020
Załącznik do Uchwały Nr XV/73/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2016 r.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łaziska na lata 2016-2020
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Gminie Łaziska w roku 2016
Załącznik do zarządzenia nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony na rok 2016
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Załącznik do Uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2015 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
 
Strategia rozwoju Gminy Łaziska na lata 2016 - 2020
Załącznik do Uchwały Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2015 r.
Strategia rozwoju Gminy Łaziska  na lata 2016 - 2020
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Załącznik do Uchwały Nr XI/42/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 13 listopada 2015 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
 
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska na rok 2015
Zarządzenie nr 0050.8A.2015 Wójta Gminy Łaziska
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 24 lutego 2015 r.
 
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015r
 
Zarządzenie nr 0050.5.2015 Wójta Gminy Łaziska z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Załącznik do Uchwały Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 marca 2014 roku.
 
Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Łaziska na lata 2014 - 2020.
Załącznik do Uchwały Nr XIX/204/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 lutego 2014r
 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łaziska na lata 2014 - 2032
Załącznik do Uchwały Nr XIX/202/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 lutego 2014r
 
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska na rok 2014
Zarządzenie Wójta Gminy Łaziska nr 0050.12.2014 z dnia 15 lutego 2014 r.
 
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013r
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Uchwała Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 05 listopada 2013 r.
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 12 marca 2013 r
 
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska na rok 2013
Zarządzenie Wójta Gminy Łaziska nr 0050.6.2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
 
Plan odnowy miejscowości Piotrawin na lata 2009 - 2016
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2012 r
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2012 r
 
Cele i zadań dla Gminy Łaziska (Urzędu Gminy Łaziska) na rok 2012
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2011 - 2012.
 
Lokalny program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011- 2015
Załącznik do Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Łaziska z dnia 09 sierpnia 2011 r.
 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 
Plan gospodarki odpadami
 
Plan odnowy miejscowości Łaziska
 
Plan odnowy miejscowości Piotrawin
 
Plan rozwoju lokalnego Gminy Łaziska
 
    część I część II
Program ochrony środowiska
 
    załącznik nr 1 załącznik nr 2
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
 
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Łaziska na lata 2009 - 2015
 
Wieloletni plan inwestycyjny
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
 
 
 
 
  Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006