U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w sobotę, 23 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2018.12.11
Strona wyświetlona 391 355 razy
 
Informacje Urzędu Gminy. Nasze strategie, plany, programy
 
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Załącznik do Uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 listopada 2018 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi
 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska na lata 2018 - 2022
Załącznik do Uchwały nr XL/214/2018 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 września 2018 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaziska, prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaziska, projekt Uchwały Rady Gminy Łaziska w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/186/2018 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 marca 2018 r
 
Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Gminie Łaziska w roku 2018
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Łaziska z dnia 12stycznia 2018 r.
Zasady organizacji wykonywania zadań obronnych
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Załącznik do Uchwały nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2017 roku
Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Załącznik do Uchwały nr XXX/160/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 17 listopada 2017 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi
 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łaziska na lata 2018 – 2021
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 września 2017 roku
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łaziska na lata 2018 - 2021
 
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/116/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 lutego 2017 r
 
Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Gminie Łaziska w roku 2017
Załącznik do Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Łaziska z dnia 11stycznia 2017 r.
Zasady organizacji wykonywania zadań obronnych
 
Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Załącznik do Uchwały nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2016 roku
Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Załącznik do Uchwały nr XXI/99/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 listopada 2016 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska na lata 2015 - 2020
Załącznik do Uchwały nr XXI/99/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 listopada 2016 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska
 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 czerwca 2016 r.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
 
Cele i zadania dla Gminy Łaziska (Urzędu Gminy Łaziska) na rok 2016
Cele i zadania dla Gminy Łaziska na rok 2016
 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łaziska na lata 2016-2020
Załącznik do Uchwały Nr XV/73/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2016 r.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łaziska na lata 2016-2020
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Gminie Łaziska w roku 2016
Załącznik do zarządzenia nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony na rok 2016
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Załącznik do Uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2015 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
 
Strategia rozwoju Gminy Łaziska na lata 2016 - 2020
Załącznik do Uchwały Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2015 r.
Strategia rozwoju Gminy Łaziska  na lata 2016 - 2020
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Załącznik do Uchwały Nr XI/42/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 13 listopada 2015 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
 
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska na rok 2015
Zarządzenie nr 0050.8A.2015 Wójta Gminy Łaziska
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 24 lutego 2015 r.
 
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015r
 
Zarządzenie nr 0050.5.2015 Wójta Gminy Łaziska z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r.
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Załącznik do Uchwały Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 marca 2014 roku.
 
Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Łaziska na lata 2014 - 2020.
Załącznik do Uchwały Nr XIX/204/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 lutego 2014r
 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łaziska na lata 2014 - 2032
Załącznik do Uchwały Nr XIX/202/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 lutego 2014r
 
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska na rok 2014
Zarządzenie Wójta Gminy Łaziska nr 0050.12.2014 z dnia 15 lutego 2014 r.
 
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013r
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Uchwała Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 05 listopada 2013 r.
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 12 marca 2013 r
 
Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska na rok 2013
Zarządzenie Wójta Gminy Łaziska nr 0050.6.2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
 
Plan odnowy miejscowości Piotrawin na lata 2009 - 2016
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2012 r
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2012 r
 
Cele i zadań dla Gminy Łaziska (Urzędu Gminy Łaziska) na rok 2012
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2011 - 2012.
 
Lokalny program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011- 2015
Załącznik do Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Łaziska z dnia 09 sierpnia 2011 r.
 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 
Plan gospodarki odpadami
 
Plan odnowy miejscowości Łaziska
 
Plan odnowy miejscowości Piotrawin
 
Plan rozwoju lokalnego Gminy Łaziska
 
    część I część II
Program ochrony środowiska
 
    załącznik nr 1 załącznik nr 2
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
 
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Łaziska na lata 2009 - 2015
 
Wieloletni plan inwestycyjny
 
Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
 
 
 
 
  Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006